12-veckors-programmet

BASA tillhandahåller, genom sitt dotterbolag OWOTH, specialanpassade backuplösningar. Dessa är särskilt framtagna för att passa Arkitektkontor och dess speciella önskemål..

Varje natt sker backup över Internet till vår säkra server av samtliga filer i ditt system. Alla filversioner lagras sedan i 12 veckor så att du alltid kan hämta den senaste versionen. Återläsning av filer sker enkelt via Internet.

Var 12:e vecka kopierar vi filerna till ett band som lagras externt. Banden sparas sedan i tre år. Detta gör att du uppfyller kravet om lagring av digitalt material i ABK 96.