Välkommen till BASA

Din bästa hjälp när det gäller IT-frågor. Vi löser allt, från det minsta problemet på det lilla kontoret, till de riktigt stora frågorna. Tveka inte, kontakta oss.

Vår långa erfarenhet gör att vi kan specialanpassa lösningar för alla situationer.

Övervakning & Backup

Supportlösning & Support

Hårdvara & Mjukvara

Om BASA

BASA är ett konsultföretag som arbetar med IT-frågor, främst inom byggbranschen. Vi har lång erfarenhet av kunder av mycket varierande storlek. Detta gäller hela vägen från den lilla enmansföretagaren upp till de riktigt stora kunderna med flera hundra anställda. Varje kund är lika viktig och vi bemödar oss om att lösa kundernas problem på ett så anpassat sätt som möjligt. Vår långa erfarenhet gör att vi kan specialanpassade lösningar för alla situationer. BASA grundades 1993 och har för närvarande 12 medarbetare.