Tjänster

BASA har en lång och bred erfarenhet av många olika system. Detta gör att kunden kan känna sig trygg med driften av sitt system. Vi tar gärna ett helhetsansvar för allt från drift/ hårdvara till support för enskilda användare.

Arbetet utgår alltid efter kundens behov och kan exempelvis vara i form av stöd till kundens egen IT-avdelning eller systemansvariga, punktinsatser när det behövs eller i form av full service där BASA sköter hela driften och hjälper till att utforma IT-strategin för kunden.

Våra drifttekniker finns alltid till hands fysiskt eller via telefon. Vid behov använder vi oss av vårt internetbaserade supportsystem.

Backup

Övervakning

Mjukvara

Hårdvara