Supportlösningar

Support Bas

För det mindre företaget som behöver ett bra IT-stöd, men inte regelbundna besök..

Support Medium

För det lite större företaget, som behöver regelbunden hjälp med sina IT-system..

Support Grand

För företag som behöver regelbunden hjälp varje vecka med sina IT-system..