Support Bas


* För det mindre företaget som behöver ett bra IT-stöd, men inte regelbundna besök

Som ett första steg tar vi fram en komplett driftdokumentation för kunden. På så sätt kan våra drifttekniker få en god inblick i systemet. Samtidigt får vi goda förutsättningar att kunna hitta lösningen på eventuella framtida problem.

Vi kopplar även in automatisk övervakning på servrar och andra vitala system och funktioner. Anslutning sker till vår support/ ärendehanteringssystem. Kunden får inloggningsuppgifter till detta system som nås via Internet.

Eventuella problem i framtiden avhjälps i första hand på distans. Vi ställer in systemet så att vi når kundens servar direkt från vårt kontor. Användarna kan vi hjälpa via vår Internetbaserade supportklient.

Löpande har vi sedan två driftmöten per år. Dessa är till för planering av kundens IT-verksamhet. Samtidigt är det bra tillfällen att diskutera om det behövs förändringar i tjänsten.