Backup

BASA tillhandahåller, genom sitt dotterbolag OWOTH, specialanpassade backuplösningar. Dessa är särskilt framtagna för att passa Arkitektkontor och dess speciella önskemål.

Vi erbjuder tre färdiga lösningar, speciellt anpassade till kraven på ett modernt arkitektkontor. Dessa lösningar gör att du får en trygg och prisvärd lösning på ett av de största problemen, backuperna. Dessa lösningar gör även att du uppfyller grundläggande krav vad det gäller lagring av digitalt material.

6-veckors-programmet 

Två gånger per år kopierar vi filerna till ett band som lagras externt.
Läs mer..

12-veckors programmet 

Var 12:e vecka kopierar vi filerna till ett band som lagras externt.
Läs mer..

Komplett servertjänst 

Detta är den perfekta lösningen för det lilla kontoret som behöver en server.
Läs mer..