Övervakning

När ett företag växer ökar kraven på övervakning & dokumentation av företagets IT-system.

När tillgängligheten för IT-tjänster är en kritisk punkt för de flesta företag, och där IT-miljön blir allt mer belastad blir övervakningen av nätverk och resurser en viktig del av IT-miljön.

Vi erbjuder dig som kund att känna dig säker med din IT-miljö. Med hjälp av dokumentation och övervakning kan vi lösa problemet oftast innan det märks av användarna och få en så kort åtgärdstid som möjligt. Med detta kan du känna dig säker med din IT-miljö.

 

  • Inga licenskostnader.
  • Snabb support.