Support Grand


* För företag som behöver regelbunden hjälp varje vecka med sina IT-system

Som ett första steg tar vi fram en komplett driftdokumentation för kunden. På så sätt kan våra drifttekniker få en god inblick i systemet. Samtidigt får vi goda förutsättningar att kunna hitta lösningen på eventuella framtida problem.

Vi kopplar även in automatisk övervakning på servrar och andra vitala system och funktioner. Anslutning sker till vår support/ ärendehanteringssystem. Kunden får inloggningsuppgifter till detta system som nås via Internet.

Eventuella problem i framtiden avhjälps i första hand på distans. Vi ställer in systemet så att vi når kundens servar direkt från vårt kontor. Användarna kan vi hjälpa via vår Internetbaserade supportklient.
Vid mycket brådskande ärenden kan kunden ringa direkt till ansvarig servicetekniker.

Löpande har vi sedan sex driftmöten per år. Dessa är till för planering av kundens IT-verksamhet. Samtidigt är det bra tillfällen att diskutera om det behövs förändringar i tjänsten.

Den löpande driften och supporten hanteras genom att våra servicetekniker gör regelbundna besök hos kunden. I avtalet ingår ett besök på två timmar per vecka. Behövs ytterligare åtgärder överenskommes detta med kunden när behovet uppstår.

Ett Internetbaserat backup- och arkivsystem installeras i kundens server. Backup sker varje natt. Samtliga filversioner sparas för de senaste sex veckorna. Kunden kan själv läsa tillbaka filer via Internet. Var 12:e vecka sparas filstrukturen på fast media, som sedan lagras hos oss i tre år. Dessutom installeras en lokal backupserver som kör backup två gånger om dagen (lunch och kväll).
Datamängden som ingår är 600 Gb för löpande backup och 1 Tb i arkivsystemet.